Technická certifikace

Osvědčení

Vyhl.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti do 1000V, včetně hromosvodů v objektech třídy "A", § 6, 7, 8, 10 Vydané BaK, Lidická 47, České Budějovice 1

ev.č.

E 199.1/2019

Osvědčení

k provádění revizí vyhrazených elektrických technických zařízení vydané TIČR, U Balabenky 1908/6, Praha 8

ev.č.:

5945/6/21/R-EZ-E2A

Osvědčení

k provádění revizí určených elektrických technických zařízení vydané Ministerstvem obrany, Generála Píky 1, Praha 6

ev.č.:

9249-EZ-E2A/25

Oprávnění

k provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek vyhrazených elektrických zařízení vydané TIČR, U Balabenky 1908/6, Praha 8

ev.č.:

13126/6/16/EZ-M,O,R,Z-E2A

Člen IP ILPC DEHN + SÖHNE, držitel ZERTIFIKATu HVI-WORKSHOP v Neumarkt, Germany
PROFIklub elektrotechniků EATON