Orientační ceník

Revize elektroinstalace bytu:

1.500 - 3.500,- Kč

Revize elektroinstalace rodinného domu:

2.500 - 5.000,- Kč

Revize elektroinstalace průmyslového objektu:

od 4.500,- Kč

Revize elektrické přípojky nn:

800,- Kč

Revize místa připojení nabíjení elektrických vozidel:

1.300,- Kč

Revize zásuvky např. plynový kotel:

800,- Kč

Revize systému ochrany před bleskem/hromosvod:

od 1.000,-

Revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů do 20 ks - paušálně:

1.500,- Kč

Revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů:

30 - 75,- Kč/ks

Revize a kontroly nouzového osvětlení - dle rozsahu:

od 800,- Kč

Dohled nad realizací Vaší elektroinstalace, vč. následné revize:

od 8.000,- Kč

Režijní a administrativní úkony: (např. při nepředložení dokumentů k provedení revize, v případech kdy ze strany zákazníka nelze revizi provést, kontrola a revize odstranění nedostatků po revizi atd.):

860,- Kč

Doprava (max. 490 Kč):

6,- Kč/km