Revize a kontroly elektrických zařízení.

včetně prostor s nebezpečím výbuchu.