Revize elektro vč. výbuchů, Projekty, Analýzy rizika LPS, Vnější vlivy...

Revize

elektroinstalací, hromosvodů, spotřebičů, prodlužovacích přívodů, ručního nářadí, kontrolu strojů, svařovacích zařízení, nouzové osvětlení.

Projekty

elektroinstalaci rodinných domů, bytových domů, hotelů a restaurací, kancelářských, průmyslových a obchodních objektů včetně ochrany před bleskem.

Analýzy

Na základě výpočtu analýzy rizik dle ČSN 62305-2 ed.2 je objekt zařazen do příslušné třídy ochrany před bleskem, a tím je definováno, jak má být ochrana před bleskem realizována.


Působnost: Jihočeský a Středočeský kraj.