Výchozí, pravidelné a mimořádné revize

na vyhrazených elektrických technických zařízeních

dle platných vyhlášek a norem ČSN, vč. prostorů s nebezpečím výbuchu.


provozovny nám. Přátelství 1518/2, 102 00 Praha 10 a Hlubocká 79/30, 370 10 České Budějovice 3


 • revize elektroinstalací rodinných domů, bytů a společných prostor bytových domů;
 • revize elektroinstalací průmyslových objektů, škol, úřadů, institucí, skladů a výrobních hal;

 • revize elektroinstalací s nebezpečím výbuchu;

 • revize místa připojení nabíjení elektro vozidel;
 • revize elektrických přípojek nízkého napětí;

 • revize staveništních rozvaděčů a prozatímních elektrických zařízení na stavbách a demolicích;

 • revize systémů ochrany před bleskem a přepětím (hromosvodů);

 • revize elektrospotřebičů ve firmách, školách, úřadech, institucích, ordinacích i domácnostech (počítače, monitory, tiskárny, kopírky, varné konvice, chladničky, prodlužovací přívody atd.);

 • revize ručního elektrického nářadí (vrtačky, brusky, pily apod.);

 • revize veřejného osvětlení;

 • revize a kontroly nouzového osvětlení;
 • kontroly strojních zařízení dle NV č. 378/2001 Sb.;

 • ostrovní systémy fotovoltaických elektráren;

 • dohled nad realizací Vaší elektroinstalace.